Koeriers en spoedzendingen klein tot groot

nationaal en internationaal

24 uur per dag, 365 dagen per jaar

Voorwaarden

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden van SBR European Express bv. (klik op de link)
 
transport:
Binnenlands vervoer geschiedt volgens de Algemene Vervoercondities (AVC), steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Grensoverschrijdend vervoer geschiedt conform het CMR verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVC. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam met toepassing van Nederlands recht. Deze kunt u ook hieronder lezen en eventueel downloaden. (klik op de link)
AVC 2002   /    CMR verdrag
 
Opslag:
De Algemene Opslagvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. 
 
Betalingen:
De betalingstermijn die wij hanteren is binnen 14 dagen na factuurdatum.
 
Vervoerspartners van SBR:
Voorwaarden om partner te worden van SBR staan onder menu contact.
 
Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.