Koeriers en spoedzendingen klein tot groot

nationaal en internationaal

24 uur per dag, 365 dagen per jaar

SBR European Express

is opgericht in 1996. Als specialist in spoed­transport door heel Europa heeft SBR naam gemaakt in Limburg. Om aan de groei­ende vraag te kunnen voldoen, werd al snel gekozen om het personeels­bestand en het wagen­park uit te breiden. Jarenlang is SBR ook actief geweest in de media­distributie. Diverse folders en week­bladen werden door SBR gedis­tribu­eerd door Neder­land. Zelfs admi­nistra­tieve werk­zaam­heden werden hierbij bij onze klanten uit handen genomen.

Inmiddels heeft SBR haar pijlen gericht op andere facetten van de markt, door de verdere ontwikkeling en perfectionering van het spoedtransport door heel Europa. Sinds enkele jaren rijden wij met ons gehele diverse wagen­park ook vele distri­butieroutes voor verschillende klanten. Klanten huren onze voer­tuigen met per­soneel in om ver­volgens hun routes te rijden. Zo distribueren we voor groothandelaren in de bandenindustrie. Ook houden we ons bezig met pakketdistributie en nachtdistributie, waarbij we in auto's van mon­teurs ‘s nachts onder­delen leveren. De nieuwste diensten die we aan­bieden zijn ADR-transport voor gevaar­lijke stoffen, hangend confectievervoer en geconditioneerd transport (koel- en vriestransport).

Deze verschillende vormen van transport en distributie vergen een constante verbetering van ons. De laatste jaren richten we ons dan ook met name op de uit­breiding van onze diens­ten en de oplei­ding van ons per­soneel. Zo kunnen we de beloftes aan onze klanten waarmaken en zo geven we ons personeel de kans zich verder te ontwikkelen. SBR is een goede partner voor klant én personeel! Cur­sussen en oplei­dingen die we volgen zijn onder andere:

  • het zekeren van ladingen
  • het nieuwe rijden
  • communi­catie­trainingen
  • rijvaar­digheids­trainingen
  • hef- en til­cursus­sen
  • diverse soft­waretrai­ningen
  • ADR certificaat

Mede door de diversi­teit aan diensten is SBR inmiddels uitge­groeid tot een solide onder­neming met een groot en represen­tatief wagen­park van meer dan 20 auto’s variërend in bestelwagens , bussen, bakwagens (+ klep) en motor­wagens met laadbak tot 7,20 meter lengte (met schuif­zeil voor grotere en langere zendingen). Tevens beschikken we over een ruim magazijn met opslag­mogelijk­heden en alle benodigde facili­teiten.

SBR is in het bezit van de internationale NIWO transportvergunning.